Ohlášky 13. neděle v mezidobí 27.6.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb od 8.6.2021

  • Zakryté ústa respirátorem nebo rouškou, pokud je v kostele víc než 10. osob
  • Při vstupu do kostela si vydesinfikovat ruce
  • Rozestupy 2.metry (neplatí pro členy jedné domácnosti)

Dnešní slavnost

Děkuji všem, kteří jste se zapojili do příprav dnešní slavnosti. (úklid kostela, květinová výzdoba, ministranti, zpěváci)

V 15:00 ADORACE A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ. Po mši sv. jste zváni na farní dvůr, kde bude setkání. Všichni jste srdečně zváni.

Oprava střechy – II. etapa

Práce na střeše farní budovy stále pokračuje. V pondělí by konečně měli nastoupit pokrývači, ale říkají mi to už asi dva týdny. Modleme se za dobré počasí i šťastné dokončení celé opravy.

Péče o nemocné

Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela a na mši svatou a chce podat svaté přijímání, přijmout svátost nemocných tak se nebojte ozvat. V jiných farnostech je návštěva nemocných běžná věc. Tady chodím na všechny obce i s Myslejovicemi ke 2 osobám.

Poděkování

Děkuji Vám všem, kteří podporujete farnost ať už finančně nebo modlitbou, nebo službou ve farnosti. Všem vám Pán Bůh zaplať.

Bohoslužby během prázdnin

Mše svatá v sobotu večer s nedělní platností nebude. Včera byla naposledy a přes prázdniny nebude tato mše sv. bývat. Uvidíme později, jaká bude epidemiologická situace.

Ostatní zatím budou podle obvyklého pořadu, ale v případě že bych musel sloužit víc v Prostějově, posunuli bychom čas bohoslužeb na 19:00 hodin.

Prosím pamatujte ve svých modlitbách za obce a jejich obyvatele postižené živelnou pohromou na Hodonínsku a Břeclavsku.