Kontakt

Římskokatolická farnost Určice
IČ: 67007341

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Určicích
Farář: P. Pavel Barbořák SDS

Adresa farnosti (bydliště kněze):
Římskokatolická farnost Určice
Určice 74
798 04 Určice

mobil: +420 607 213 156
e-mail: faurcice@ado.cz

Číslo farního bankovního účtu: 1500344349/0800