Ohlášky 29. neděle v mezidobí 17.10.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb od 1.8.2021

  • Při vstupu do kostela používat desinfekci na ruce.
  • Mít zakrytý nos a ústa respirátorem v případě že je v kostele méně jak 10 lidí není respirátor potřeba.
  • Dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a pozdravení pokoje vyjádříme úklonou hlavy, pokud nejste členy jedné domácnosti.

Poděkování

Děkuji všem, kteří svou farnost podporujete ve svých modlitbách, finančně nebo nějakou službou ve farnosti. Vám všem velké Pán Bůh zaplať!!!

Měsíc říjen – měsíc modlitby růžence

Všichni jste k této modlitbě srdečně zváni každé úterý v 18:00 v kostele.

Děkanátní pouť děkanátu Prostějov a Vyškov za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání

Tuto sobotu 23.10. v katedrále sv. Václava v Olomouci

  • 15:00 Modlitba růžence
  • 16:00 Adorace
  • 17:00 Mše svatá s otcem biskupem Mons. Antonínem Baslerem a s knězími prostějovského a vyškovského děkanátu.

Sbírka na misie

Příští neděli 24.10. při mši svaté

Péče o nemocné

Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela a na mši svatou a chce přijmout svaté přijímání, svátost nemocných tak se prosím ozvěte se.

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 s úmyslem za ukončení pandemie.