Ohlášky 31. neděle v mezidobí 31.10.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb od 25.10.2021

  • Při vstupu do kostela používat desinfekci na ruce.
  • Mít zakrytý nos a ústa respirátorem, výjimka platí pro lektory po dobu čtení a pro zpěváky po dobu zpěvu
  • Dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a pozdravení pokoje vyjádříme úklonou hlavy, pokud nejste členy jedné domácnosti.

Poděkování

Děkuji všem, kteří svou farnost podporujete ve svých modlitbách, finančně nebo nějakou službou ve farnosti. Vám všem velké Pán Bůh zaplať!!!

Péče o nemocné

Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela a na mši svatou a chce podat svaté přijímání, přijmout svátost nemocných prosím o kontakt.

Pobožnosti na hřbitově

V Myslejovicích dnes po mši sv. a v Určicích v úterý po mši sv., která začíná v 17:00 v kostele.

V této době je možné získat plnomocné odpustky, za obvyklých podmínek – být krátce po svátosti smíření v milosti posvěcující, přijmout Krista ve svatému příjímání, pomodlit se na úmysly Svatého Otce, navštívit hřbitov a tam se pomodlit za zemřelé. V našich farnostech narážíme na problém přistoupit ke svátosti smíření, škoda, že se připravujeme o tento dar, který můžeme dát našim zemřelým. Bude možnost přistoupit ke svátosti smíření v pondělí a úterý hodinu přede mší.

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 s úmyslem za ukončení pandemie.