Ohlášky 5. neděle v mezidobí 6.2.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb

  • Při vstupu do kostela používat desinfekci.
  • Rozestupy 1,5. metrů mezi nečleny jedné domácnosti.
  • Mít nasazenou předepsanou ochranu nos a ústa respirátor a děti mladší 15.let rouška, výjimka platí pro lektory po dobu čtení a pro zpěváky po dobu zpěvu
  • Doporučuje se pozdravení pokoje projevit úklonou.

Setkání synodní skupiny „muži“

Čtvrtek v 18:00

Úklid betléma – poděkování

Děkuji všem, kteří včera přišli pomoct s úklidem vánoční výzdoby. Pán Bůh zaplať

Pomazání nemocných

Obvykle se hromadně uděluje při mši sv. kolem památka Panny Marie Lurdské v Dětkovicích tuto středu 9.2. a v Určicích tento pátek 11.2.

K pomazání nemocných může přistoupit každý, kdo je po svátosti smíření, je mu více jak 60. let, nebo je mladší, ale je nemocný na těle nebo na duši.

Modlitba za ukončení pandemie

Stále jsme vyzývání k modlitbě růžence za ukončení pandemie každý večer ve 20:00