Ohlášky 8. neděle v mezidobí 27.2.2022

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb

Respirátor, desinfekce, rozestupy 1,5 m.

První pátek v měsíci

Tento pátek je první pátek v měsíci. Budu navštěvovat nemocné. V 15 hodin bude v kostele pohřeb paní Marie Piňosové. Večer mše na faře, po mši sv. bude krátká adorace.

Sbírka na pomoc Ukrajině

Dnes při mši sv., anebo také přímo bankovním převodem na účet Charity ČR – č. ú.: 55660022/0800, variabilní symbol 104

Sbírka Haléř sv. Petra

Měla být dnes, ale otec arcibiskup ji přesunul z důvodu dnešní sbírky až na příští neděli.

Půst za Ukrajinu

Papež František nás vybízí, abychom na popeleční středu, kdy je den přísného půstu – to je půst od masa a půst újmy, tento půst obětovali za mír na Ukrajině.

Modlitby křížové cesty v době postní

Postní almužny

Jako každý rok i letos si můžete vzít domů pokladničky postní almužny a to co si odepřeme odkládat jako skutek milosrdné lásky pro ty kdo to potřebují. Do kostela je zase přineste 2. neděli velikonoční (24.4.2022)

Modlitba za ukončení pandemie

Stále jsme vyzývání k modlitbě růžence za ukončení pandemie každý večer ve 20:00.

Přeji všem požehnanou neděli, a zvláště dětem požehnané jarní prázdniny!