Ohlášky 3. neděle adventní 11.12.2022

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování

Děkuji všem, kteří se zapojujete do dění ve farnostech, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.

Velké poděkování farníkům myslejovickým, za všechnu tu práci při opravách které pokračovaly od velikonoc a nyní i za úklid kostela.

Zapalme svíčku

V rámci Světového dne památka zesnulých děti DNES 11.12.2022 od 15:00 zde na faře v Určicích

 Program
 15:00 BESEDA na faře
 16:30 ADORACE V KOSTELE
 17:00 MŠE SV. V KOSTELE

Zkouška dětské scholičky

TUTO SOBOTU 17.12. v 17:00 na faře.

Zdobení a úklid Určice

V sobotu 17.12. od 14 hodin stavba betlému a vánoční zdobení a úklid kostela. Poté asi v 17 hodin jsou všichni zváni na farní punč pro děti i dospělé ve farním sklípku. Souběžně bude probíhat zkouška dětské scholičky.

Generální oprava varhan Plumlov

Na výstavě betlémů na zámku v Plumlově se z dobrovolného vstupného vybralo 11 841 Kč. Z občanského fóra je přislíbena dotace 50 000. To znamená že ještě chybí asi 96 879 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Předvánoční svátost smíření

Určice – pá 16.12. po večerní mši, (so při stavění a uklízení.. jsem k dispozici) ne 18.12. od 14-15.
 Myslejovice – ne 18.12. 7:30 – 7:55
 Plumlov – Ne 18.12. od 16 hodin, út 20.12. 16:00 – 17:00
 PsK Prostějov – čt 22.12. a pá 23.12. od 9–12 a od 13–17

Vánoční pořad bohoslužeb 2022

 So 24.12. – Slavnost Narození Páně – v noci
 Myslejovice 22:00, Plumlov 21:30, Určice 23:00

 Ne 25.12. – Slavnost Narození Páně – ve dne
 Myslejovice 8:00, Určice 9:00, Plumlov 10:45

 Po 26.12. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 Myslejovice 8:00, Určice 9:00, Plumlov 10:45

 Út 27.12. – Svátek sv. Jana, evangelisty
 Plumlov 17:00, Seloutky 18:00

 St 28.12. – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
 Dětkovice 18:00

 Pá 30.12. – Svátek Svaté Rodiny
 Plumlov 17:00, Určice 18:00

 So 31.12.– po mši sv. krátká adorace + Te Deum
 Plumlov 15:00, Určice 17:00

 Ne 1.1.2023 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
 Myslejovice 8:00, Určice 9:00, Plumlov 10:45

 Pá 6.1. – Slavnost Zjevení Páně /žehnání vody, křídy, kadidla
 Plumlov 17:00, Určice 18:00

Modlitba za nového arcibiskupa

Pamatujte v modlitbách na volbu nového arcibiskupa.

Modlitba za mír na Ukrajině

Prosím modlete se za mír ve světe, zvláště na Ukrajině.

Z děkanátu Prostějov

RORÁTY v kostele Povýšení sv. Kříže v době adventní každý všední den od 6:45 – krátká bohoslužba slova se sv. přijímáním. Po, St, Pá – roráty zvláště pro děti.