Ohlášky Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování

Děkuji vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.

Slavnost Zjevení Páně

Tento pátek při mši svaté budu žehnat kadidlo, křídy a vodu

Koncerty:

  • V Určicích 8.1.2023 v 15 hodin. Zazpívá chrámový sbor z Vřesovic.
  • V Plumlově
    • 6.1.2023 v 18 hodin
    • 8.1.2023 v 16 hodin (bližší informace na dveřích kostela). Bude to určitě pěkné. Při tomto koncertě bude vybrané vstupné určeno na opravu místních varhan.

Zapisování úmyslů na rok 2023

Můžete vždy po mši sv. v sakristii. Volných úmyslů je dost zvláště pak těch ve všední dny.

Modlitba za nového arcibiskupa a za emeritního papeže

Pamatujte v modlitbách na volbu nového arcibiskupa.

Také se prosím modlete za zemřelého papeže Benedikta XVI.

Modlitba za mír na Ukrajině

Prosím modlete se za mír ve světe, zvláště na Ukrajině.