Ohlášky Svátek Křtu Páně 8.1.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování

Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost modlitbou, finančně…

Koncerty:

V Určicích dnes 8.1.2023 v 15 hodin. Zazpívá chrámový sbor z Vřesovic.

V Plumlově 8.1.2023 v 16 hodin (bližší informace na dveřích kostela). Bude to určitě pěkné. Při tomto koncertě bude vybrané vstupné určeno na opravu místních varhan.

Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi,
a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách;
vyslyš naše prosby
za budoucího nejvyššího představitele našeho státu:
pomáhej mu, ať poznává, co je správné,
a dobře vykonává svůj úřad,
aby byl vždycky zajištěn právní řád
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.
Amen.

Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti.
Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování,
kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení.
Prosíme o moudrost pro každého z nás,
aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

Zapisování úmyslů na rok 2023

Můžete vždy po mši sv. v sakristii. Volných úmyslů je dost zvláště pak těch ve všední dny.

Pamatujte v modlitbách na volbu nového arcibiskupa a také se modleme za mír ve světe, zvláště na Ukrajině.