24. Neděle v mezidobí. 17.9.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Ohlášky – 24. neděle v mezidobí (17.9.2023)

 • Poděkování
  • Děkuji vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.
 • V úterý v 18 hodin na faře modlitba růžence
 • V pátek v Určicích bude na faře od 17 hodin Dětské spolčo a mše svatá (18:00 kostel) (nejen) pro děti. Srdečně zveme.
 • Výuka náboženství
  • URČICE: Každý čtvrtek od 15:30
  • PLUMLOV: Od října – každý čtvrtek od 12:00
 • Kostel v Myslejovicích po dobu malování uzavřen
  • nedělní mše svaté budou bývat až do odvolání na faře. Všem brigádníkům srdečné Pán Bůh zaplať. Vydržte, konec se pomalu blíží a budeme mít krásný Dům Boží. Kéž Pán všechny vaše oběti odmění.
 • Přijměte naše srdečné pozvání na duchovní obnovu „Kříž jako strom života“ vedenou Kateřinou Lachmanovou, která se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově v sobotu 30. září 2023 od 9.00.
  Program:
  9.00 Přednáška „Kříž a radostná zvěst?“
  Přestávka 30 min.
  10.30 Přednáška „Zlato se tříbí v ohni“ (Sir 2, 5)
  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
  Polední pauza
  13.30 Krátká beseda / růženec
  14.00 Přednáška „Proudy vody živé…“ (Jan 7, 36-39)
  15.00 Závěrečná mše svatá
  Přihláška:
  Vzhledem k předpokládané velké účasti nabízíme možnost zajistit si místo k sezení – za tímto účelem, prosíme, vyplňte on-line formulář zde. bit.ly/duchovniobnova2023
  Pokud máte zájem o zajištění lehkého oběda, uveďte to v přihlášce, abychom mohli připravit odpovídající množství.
  Knihy k zakoupení:
  Během duchovní obnovy bude příležitost k zakoupení knih s duchovní tématikou.
 • Těšíme se na společné setkání a dobře prožitý duchovní čas!
 • Pamatujte v modlitbách na volbu nového arcibiskupa.
 • Prosím modlete se za mír ve světe, zvláště na Ukrajině.