27. neděle v mezidobí. 8.10.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Ohlášky – 27. neděle v mezidobí (8.10.2023)

 • Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost modlitbou nebo finančně.
 • Výuka náboženství
  • URČICE: Každý čtvrtek od 15:30
  • PLUMLOV: každý čtvrtek od 12:00

URČICE

 • V úterý modlitba růžence od 18 hodin.
 • V pátek 20 října od 17 hodin dětské spolčo.
 • V sobotu nebude mše svatá.
 • Kostel v Myslejovicích uzavřen (mše na faře)
  • Po dobu malování bude kostel uzavřen – nedělní mše svaté budou bývat až do odvolání na faře. Všem brigádníkům srdečné Pán Bůh zaplať. Vydržte, konec se pomalu blíží a budeme mít krásný Dům Boží. Kéž Pán všechny vaše oběti odmění.
  • Vrátily se nám z restaurátorské dílny sochy sv. Antonína a sv. Terezie i s podstavcemi. Děkuji za dar určený na opravu těchto soch.