33. neděle v mezidobí. 19.11.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Ohlášky – 33. neděle v mezidobí (12.11.2023)

  • Poděkování
    • Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.
  • V úterý v Určicích v 18 hodin modlitba růžence a rozjímání nad písmem svatým
  • Ve čtvrtek v Plumlově po mši svaté rozjímání nad písmem.
  • Kostel v Myslejovicích uzavřen
    • Malování se pomalu chýlí ke konci. Můžeme mít radost, kostel vypadá krásně. Tento týden bude snad domalováno. Pan kostelník vás jistě již oslovil ohledně úklidu tak i já vás moc prosím o zapojení do tohoto úklidu. Srdečné Pán Bůh zaplať.
    • Po dobu malování bude kostel uzavřen – nedělní mše svaté budou bývat až do odvolání na faře. Všem brigádníkům srdečné Pán Bůh zaplať. Vydržte, konec se pomalu blíží a budeme mít krásný Dům Boží. Kéž Pán všechny vaše oběti odmění.