10. neděle v mezidobí. 9.6.2024

Ohlášky – 10. neděle v mezidobí (9.6.2024)

 • Poděkování
  • Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.
 • Určice
  • Dnes prožíváme v naší farnosti slavnost kdy poprvé přistoupily 4 děti z farnosti ke svatému příjímání. Modleme se za ně.
  • V pondělí bude mše svatá v Dětkovicích (ve středu nebude).
  • Příští neděli (16.6.) v 16 hodin Koncert nejen pro varhany (varhany, flétny a zpěv).
  • Slavnost sv. Jana Křtitele, patrona našeho farního kostela v Určicích. V NEDĚLI 23.6. v 9:00 při mši svaté
 • Plumlov
  • Dnes (9.6.) bude od 16 hodin zde v kostele koncert místní ZUŠ. Víc informací na plakátě.