Ohlášky na Slavnost Nejsvětější Trojice 30.5.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
 • Pravidla pro konání bohoslužeb od 26.4.2021
  • Zakryté ústa respirátorem nebo rouškou
  • Při vstupu do kostela si vydesinfikovat ruce
  • Rozestupy 2.metry (neplatí pro členy jedné domácnosti)
 • Dnes v 19:30 a zítra poslední májová pobožnost po mši sv., která začíná v 18:00. Všichni jste srdečně zváni!!!
 • Slavnost Těla a Krve Páně
  • Tento čtvrtek 3.6.2021 je to velká slavnost a je doporučeno, aby se všichni věřící zúčastnili této mše sv., proto zvu srdečně zvu všechny farnficy jak místní, tak i ty kteří jsou z okolních vesnic Myslejovic, Dětkovic a Seloutek…
 • První pátek v měsíci (tento pátek 4.6.2021)
  • Tento pátek 4.6. přede mší budu zpovídat od 17:30 — 17:55.Využijte této možnosti a po mši sv. bude krátká adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a pomodlíme se litanii k Srdci Ježíšovu a pomodlíme se zásvětnou modlitbu.
 • V pondělí nastupuje firma na střechu — začnou rozebírat a opravovat krovy. Prosím o modlitbu o dobré počasí a zdárný průběh.
 • Pokud víte° někom, kdo se nemůže dostat do kostela na mši svatou a chce podat svaté přijímání, přijmout svá tost nemocných tak se nebojte a ozvěte se.
 • Děkuji Vám všem, kteří podporujete farnost ať už finančně nebo modlitbou – všem vám Pán Bůh zaplať.
 • Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 s úmyslem za ukončení pandemie.
 • V sobotu 19.6. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou jáhenské svěcení z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka tři kandidáti jáhenského svěcení
 • V sobotu 26.6.v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou kněžské svěcení z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera pět jáhnů.
 • V sobotu 12.6. v Lobodicích chtějí uzavřít manželství p. František Krátký, bytem Lobodice a sl. Karolína Kaplánková, bytem Dětkovice