Ohlášky 19. neděle v mezidobí 8.8.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb

  • Při vstupu do kostela použít desinfekci,
  • Mít zakrytý nos a ústa respirátorem
  • Dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a pozdravení pokoje vyjádříme úklonou hlavy, pokud nejste členy jedné domácnosti

Změna pořadu bohoslužeb

Z důvodu dovolené pana děkana sloužím sám u Povýšení svatého Kříže v Prostějově, proto v týdnu kromě Dětkovic nebudou v Určicích Mše svaté a v neděli 15.8. bude mše v Myslejovicích až ve 12 hodin a bude ji sloužit P. Andrzej Kaliciak.

Příští neděli při slavnosti

Nanebevzetí Panny Marie podle staré tradice žehná celá církev květiny a byliny, kdo chce přineste si je do kostela na mši sv. a na závěr každé nedělní mše sv. budou požehnány.

Oprava střechy – II. etapa

Práce jdou pěkně dopředu. Dělníci rozebrali lešení a hromosvod je už i uzemněn. Po neděli by se mělo opravit prokopnuté potrubí dešťové kanalizace a zarovnat výkop.

Farní výlet

Je plánován na středu 25.srpna. V planu je navštívit VRANOV U BRNA, NOVÝ HRAD, STUDÁNKA POD HRADEM, BABÍ LOM.

Více informací ohledně výletu vám sdělí paní katechetka Jiřina Klemešová

Příměstský tábor v Určicích na faře

Pořádá rodinné centrum Prostějov. Pro děti od 6 – 11.let Termín tábora je od 16.8. – 20.8.2021 Vždy od 8:00 – 16:00.

Přihlašovat své děti můžete prostřednictvím formuláře přes internet více na www.prostejov.dcpr.cz

Děkuji Vám všem, kteří podporujete farnost ať už finančně nebo modlitbou, nebo službou ve farnosti. Všem vám Pán Bůh zaplať.

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 s úmyslem za ukončení pandemie.