Ohlášky Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb

  • Při vstupu do kostela použít desinfekci,
  • Mít zakrytý nos a ústa respirátorem
  • Dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a pozdravení pokoje vyjádříme úklonou hlavy, pokud nejste členy jedné domácnosti

Žehnání bylin a květin

Dnes při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie celá církev žehná květiny a byliny.

Změna pořadu bohoslužeb

Až do pátku je pan děkan na dovolené. Sám sloužím ve městě. Proto v týdnu bude jen mše svatá ve středu v Dětkovicích a pak v sobotu ráno na faře.

Oprava střechy – II. etapa

Práce jsou už skoro hotové. Děkuji všem za vaše finanční dary a modlitby.

Farní výlet

Je plánován na středu 25.srpna. V planu je navštívit VRANOV U BRNA, NOVÝ HRAD, STUDÁNKA POD HRADEM, BABÍ LOM.

Více informací ohledně výletu vám sdělí paní katechetka Jiřina Klemešová.

Příměstský tábor v Určicích na faře

V tomto týdnu se zde na faře bude konat tábor, který pořádá rodinné centrum Prostějov s Paní katechetkou Jiřinou Klemešovou. Těm, kteří se do přípravy a organizace tábora zapojili velmi děkuji. Pro děti od 6 – 11.let

Péče o nemocné

Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela a na mši svatou a chce podat svaté přijímání, přijmout svátost nemocných, nebojte se ozvat. Rád navštívím nemocné.

Poděkování

Děkuji Vám všem, kteří podporujete farnost ať už finančně, modlitbou, nebo službou ve farnosti. Všem vám Pán Bůh zaplať. Tento týden zvláště za vyložení varhan z nákladního auta, za sečení trávy a mnohé jiné práce.

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 s úmyslem za ukončení pandemie.