Ohlášky 23. neděle v mezidobí 5.9.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb

  • Při vstupu do kostela použít desinfekci,
  • Mít zakrytý nos a ústa respirátorem
  • Dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a pozdravení pokoje vyjádříme úklonou hlavy, pokud nejste členy jedné domácnosti

Pouť seniorů z Prostějova

Ve středu nás přijede navštívit klub seniorů z Prostějova, bylo by pěkné, kdyby se tohoto setkání zúčastnili i naší senioři ve farnosti. Setkání začne v 9 hodin v kostele. Potom bude setkání pokračovat na faře

Výuka náboženství

Přihlášky a bližší informace u paní Jiřinky Klemešové.

Poděkování

Děkuji Vám všem, kteří podporujete farnost ať už finančně nebo modlitbou, nebo službou ve farnosti. Všem vám Pán Bůh zaplať.

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 s úmyslem za ukončení pandemie.

Poutní mše sv. v děkanském kostele v Prostějově

Příští neděli 12.9. je pouť u sv. Kříže. Mše jsou v 7:30, 9:00, 10:30. Mše sv. bude celebrovat P. Michal Staufčík, novokněz ve Valašských Kloboukách.