Ohlášky 22. neděle v mezidobí 29.8.2021

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb

  • Při vstupu do kostela použít desinfekci,
  • Mít zakrytý nos a ústa respirátorem
  • Dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a pozdravení pokoje vyjádříme úklonou hlavy, pokud nejste členy jedné domácnosti

První pátek v měsíci

Budu navštěvovat nemocné. od 17:30 ve farním kostele v Určicích přistoupit ke svátosti smíření. Po mši sv. bude krátká adorace při které se pomodlíme litanie a zásvětnou modlitbu k Srdci Ježíšovu.

Farní výlet

Děkuji Vám všem, kteří jste se farního výletu zúčastnili a děkuji zvláště paní katechetce za přípravu a realizaci tohoto výletu.

Poděkování

Děkuji Vám všem, kteří podporujete farnost ať už finančně nebo modlitbou, nebo službou ve farnosti. Všem vám Pán Bůh zaplať.

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 s úmyslem za ukončení pandemie.

Pouť seniorů

8 září (středa) na svátek Narození Panny Marie je plánována pouť seniorů z Prostějova do Určic, bylo by pěkné, kdyby se místní senioři připojili.