Ohlášky 2. neděle v mezidobí 16.1.2022

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Pravidla pro konání bohoslužeb

  • Při vstupu do kostela používat desinfekci.
  • Rozestupy 1,5. metrů mezi nečleny jedné domácnosti.
  • Mít nasazenou předepsanou ochranu nos a ústa respirátor a děti mladší 15.let rouška, výjimka platí pro lektory po dobu čtení a pro zpěváky po dobu zpěvu
  • Doporučuje se pozdravení pokoje projevit úklonou.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Začíná toto úterý 18.1. Modlitby jsou dostupné pro letošní rok na www.cirkev.cz

Synoda

V pondělí 17.1. v 18 hodin bude mít na faře první schůzku růžencová synodální skupinka.

Tříkrálová sbírka

V některých obcích se chodí koledovat. Koledníkům ale i dárcům srdečné Pán Bůh zaplať. Zde v Určicích a Myslejovicích jsou kasičky na různých místech. Také v našich kostelích je možné přispět na tuto sbírku. Je možnost přispět i online (přes internet).

Návštěva kostela

Je možné navštívit kostel – betlém. Je otevřen hlavní vchod (od fary).

Modlitba za ukončení pandemie

Stále jsme vyzývání k modlitbě růžence za ukončení pandemie každý večer ve 20:00