Ohlášky Květná neděle 10.4.2022

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování

Děkuji vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.

Úklid před velikonocemi v kostele v Určicích proběhne ve středu od 17 hodin.

Postní almužny

Můžete přinášet postní almužny (nejlépe do zákristie). Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Svátost smíření

Pokud jste ještě nestihli přistoupit ke svátosti smíření, můžeme se domluvit individuálně. (Budu se snažit přijet s předstihem do Seloutek i Dětkovic).

V kostele Povýšení Svatého Kříže v Prostějově se tento týden zpovídá od pondělí do středy vždy v časech 9–12 a 13–17.

VELKÝ PÁTEK – DEN PŘÍSNÉHO POSTU

Tento pátek 15.4. 2022 je Velký pátek. Je to den přísného půstu. To je půst od masa a půst újmy – jednou do syta. Půst není závazný pro děti, staré a nemocné lidi.

Hlídání kostela na Bílou sobotu

Prosím zapište se na připravený papír, který je za lavicemi na stolku. Intervaly jsou po půl hodině.

Sbírka na kněžské platy

Bude se konat příští neděli při mši sv.

Žehnání velikonočních pokrmů

Příští neděli na závěr mše sv. Přede mší můžete své pokrmy položit před oltář.

Na stolku za lavicemi jsou svíce. Ty si můžete doma nazdobit jako velikonoční paškálek. Přinést na Bílou Sobotu a zapálit zde od paškálu – Světlo Kristovo ať nese každý z nás.