Ohlášky Zmrtvýchvstání Páně 17.4.2022

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování

Děkuji vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.

Postní almužny

Můžete přinášet postní almužny (nejlépe do zákristie). Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Žehnání velikonočních pokrmů

Příští neděli na závěr mše sv. Přede mší můžete své pokrmy položit před oltář.

Děkuji za přípravu všeho na velikonoce, úklid, zpěv, ministranty, kostelníky, čtení…