Ohlášky 2. neděle velikonoční 24.4.2022

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování

Děkuji vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost modlitbou nebo finančně.

Neděle Božího milosrdenství

Dnes je možné získat plnomocné odpustky za těchto podmínek: 1) svátost smíření. 2) sv. přijímání. 3) modlitba na úmysl sv. Otce. 4) zúčastnit se pobožnosti k Božímu milosrdenství, nebo se v kostele pomodlit Otče nás + Věřím + invokaci: Ježíši, důvěřuji ti.

Postní almužny

Celkem jste darovali v Určicích 3358 Kč a v Myslejovicích…. Kč Pán Bůh zaplať za vaše dary!

Sbírka na kněžské platy

Minulou neděli jste na tento účel při mši sv. darovali v Určicích 11528 Kč a v Myslejovicích….. Kč Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Májové pobožnosti

  • Dětkovice: kromě úterý a soboty každý den v 19:30
  • Určice: Neděle a středa v 19:30 a v pátek po mši svaté.