Ohlášky 5. neděle v mezidobí 5.2.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování

Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost modlitbou nebo finančně.

Děkuji také všem, kteří jste přišli pomoci uklidit vánoční výzdobu, že vše proběhlo pěkně a rychle. Pán Bůh zaplať!

Svátost pomazání nemocných

Uděluje se kolem památky Panny Marie Lurdské hromadně při mši sv. v Plumlově to bude v úterý a v Určicích v pátek
při mši sv.

Ke svátosti pomazání nemocný může přistoupit každý starší člověk (nad 60. let by to mělo být už skoro povinné) a pak také mladší lidé, kteří jsou nemocní na těle nebo na duši. Ten kdo chce přijmout svátost nemocných má být v milosti posvěcující. To znamená že by měl přistoupit předtím ke svátosti smíření.

Také připomínám, že je možné kněze (mne nebo jiného) kdykoliv zavolat, aby navštívil nemocnou osobu doma nebo v nemocnici, domově… a udělil svátosti.

Mládež děkanátu Prostějov

Postní duchovní obnova pro mládež – v sobotu 25.2.2023 od 9:00 na CMG v Prostějově. Téma: Každodenní život s Bohem. Hostem bude P. Jan Polák.

Modlitba za nového arcibiskupa

Pamatujte v modlitbách na volbu nového arcibiskupa.

Modlitba za mír na Ukrajině

Prosím modlete se za mír ve světe, zvláště na Ukrajině.