Ohlášky 2. neděle postní 5.3.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování
 Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti.

Křížové cesty v době postní
 Určice: Pátek 17:30
 Plumlov: Pátek 16:30
 Dětkovice: Středa 17:30
 U Povýšení sv. Kříže v Prostějově je Křížová cesta v neděli ve 14:30

Adorační den farnosti: Myslejovice 5.3.
V Určicích 16.4.
„O adoračním dnu farnosti se vystaví Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin. Adorace se koná slavnostně, s co největší účastí lidu, a to tak, aby se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši“. Tak je dáno. V naší farnosti toto není možné – Buď by tam byl Pán sám, nebo bych tam zmrzl Sním já. Chtějme aspoň na chvíli být s Kristem přítomným v Nejsvětější Svátosti. A tak dnes v Myslejovicích od 15-16 hodin.

V Myslejovicích se prosím domluvte na patrociniu – poutní slavnosti. Jestli Chcete mši sv. v sobotu (den slavnosti) 25. 3. v 16 hodin (poté setkání na faře) a nebo v neděli v 10:30.

Modlitba za nového arcibiskupa
 Pamatujte v modlitbách na volbu nového arcibiskupa.

Modlitba za mír na Ukrajině
 Prosím modlete se za mír ve světe, zvláště na Ukrajině.