Ohlášky 3. neděle postní 12.3.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Poděkování
 Děkuji všem, kteří se zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.

Děkuji farníkům v Myslejovicích za Modlitbu v adorační den. Nebylo nás sice mnoho, ale jak říká Pán „kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“. Tak kéž je Pán opravdu v našich životech přítomen.

Křížové cesty v době postní
 Určice: Pátek 17:30
 Plumlov: Pátek 16:30
 Dětkovice: Středa 17:30

Poutní mše sv. v Myslejovicích
 Příští sobotu 25.3.2023 v 16:00. Po mši sv. jste zváni na krátké posezení na faru. Pozvěme i farníky z okolních farností.

Modlitba za nového arcibiskupa
 Pamatujte v modlitbách na volbu nového arcibiskupa.

Modlitba za mír na Ukrajině
 Prosím modlete se za mír ve světe, zvláště na Ukrajině.