20. neděle v mezidobí. 20.8.2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Ohlášky – 20. neděle v mezidobí (20.8.2023) Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně.

  • Farnost Určice Děkuji paní katechetce Jiřince za přípravu krásného poutního výletu do Šaštína a také všem účastníkům za stvoření krásného společenství. V úterý bude na faře v 18 hodin modlitba růžence.
  • Farnost Myslejovice

– Po dobu malování bude kostel uzavřen – nedělní mše svaté budou bývat až do odvolání na faře. Všem brigádníkům srdečné Pán Bůh zaplať. Vydržte, konec se pomalu blíží a budeme mít krásný Dům Boží. Kéž Pán všechny vaše oběti odmění.

– V pondělí má v 11 hodin pohřeb ve smuteční obřadní síni na městském hřbitově v Prostějově paní Jaroslava Nezvalová. Poté bude uložena do hrobu na místním hřbitově (v Myslejovicích). Pamatujte prosím na zemřelou v modlitbách

  • Farnost Plumlov

V neděli 3.9. v 15 hodin s dětmi „oslavíme“ konec prázdnin. Všichni jste srdečně zváni.