Ohlášky 4. neděle postní 19.3.2023

Poděkování Děkuji vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně. Křížové cesty v době postní Určice: Pátek 17:30 Plumlov: Pátek 16:30 Dětkovice: Středa 17:30 Poutní mše sv. v Myslejovicích Příští sobotu 25.3.2023 v 16:00. Po mši sv. jste zváni na setkání na faru. Srdečně zveme… Pokračovat ve čtení Ohlášky 4. neděle postní 19.3.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky 3. neděle postní 12.3.2023

Poděkování Děkuji všem, kteří se zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně. Děkuji farníkům v Myslejovicích za Modlitbu v adorační den. Nebylo nás sice mnoho, ale jak říká Pán „kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“. Tak kéž je Pán opravdu v našich životech… Pokračovat ve čtení Ohlášky 3. neděle postní 12.3.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky 2. neděle postní 5.3.2023

Poděkování Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti. Křížové cesty v době postní Určice: Pátek 17:30 Plumlov: Pátek 16:30 Dětkovice: Středa 17:30 U Povýšení sv. Kříže v Prostějově je Křížová cesta v neděli ve 14:30 Adorační den farnosti: Myslejovice 5.3.V Určicích 16.4.„O adoračním dnu farnosti se vystaví Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin. Adorace… Pokračovat ve čtení Ohlášky 2. neděle postní 5.3.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky 1. neděle postní 26.2.2023

Poděkování Děkuji vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně. Křížové cesty v době postní Určice: Pátek 17:30 Plumlov: Pátek 16:30 Dětkovice: Středa 17:30 Adorační den farnosti: Myslejovice 5.3.V Určicích 16.4.„O adoračním dnu farnosti se vystaví Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin. Adorace se koná… Pokračovat ve čtení Ohlášky 1. neděle postní 26.2.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky 7. neděle v mezidobí 19.2.2023

Poděkování Děkuji vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně. Sbírka Haléř sv. Petra DNES ve všech farnostech při mši sv. Všem dárcům Pán Bůh zaplať za vaše dary na tento účel. Popeleční středa Je to den přísného postu. Zdrženlivost od masa a újmy v… Pokračovat ve čtení Ohlášky 7. neděle v mezidobí 19.2.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky 6. neděle v mezidobí 12.2.2023

Poděkování Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně. Sbírka Haléř sv. Petra PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19.2.2023 ve všech farnostech při mši sv. Výtěžek ze sbírky je určen do rukou Svatého otce, který jej pak přerozděluje podle aktuálních potřeb církve. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž… Pokračovat ve čtení Ohlášky 6. neděle v mezidobí 12.2.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky 5. neděle v mezidobí 5.2.2023

Poděkování Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost modlitbou nebo finančně. Děkuji také všem, kteří jste přišli pomoci uklidit vánoční výzdobu, že vše proběhlo pěkně a rychle. Pán Bůh zaplať! Svátost pomazání nemocných Uděluje se kolem památky Panny Marie Lurdské hromadně při mši sv. v Plumlově to bude v úterý a… Pokračovat ve čtení Ohlášky 5. neděle v mezidobí 5.2.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky 4. neděle v mezidobí 29.1.2023

Poděkování Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně. Úklid vánoční výzdoby (Určice) V pátek po mši svaté – to je asi od 18:35 (ale na mši zvu rovněž). Farnost s obcí Vřesovice nás srdečně zve na „charitativní ZABIJAČKOVÉ HODY“ Výtěžek bude věnován na pomoc Ukrajině. Všichni jsme… Pokračovat ve čtení Ohlášky 4. neděle v mezidobí 29.1.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky 2. neděle v mezidobí 15.1.2023

Poděkování Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost v modlitbě nebo finančně. Zapisování úmyslů na rok 2023 Můžete vždy po mši sv. v sakristii. Volných úmyslů je dost zvláště pak těch ve všední dny. Týden modliteb za jednotu křesťanů Od středy 18.1. začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Texty k tomuto… Pokračovat ve čtení Ohlášky 2. neděle v mezidobí 15.1.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ohlášky Svátek Křtu Páně 8.1.2023

Poděkování Děkuji všem, kteří se zapojujete do života farnosti, kteří podporujete farnost modlitbou, finančně… Koncerty: V Určicích dnes 8.1.2023 v 15 hodin. Zazpívá chrámový sbor z Vřesovic. V Plumlově 8.1.2023 v 16 hodin (bližší informace na dveřích kostela). Bude to určitě pěkné. Při tomto koncertě bude vybrané vstupné určeno na opravu místních varhan. Modlitba za… Pokračovat ve čtení Ohlášky Svátek Křtu Páně 8.1.2023

Publikováno
V rubrikách Aktuality